Korona28PL

Jesteśmy dynamicznym zespołem EL-SIGMA. Chcemy aktywnie działać. Przedstawiamy Państwu naszą odpowiedź na otaczającą nas nadal rzeczywistość. Aby odtworzyć nasze kontakty interpersonalne, wprowadziliśmy proste rozwiązanie – wybierzmy się razem w polskie góry. Chcemy na nowo zaktywizować wszystkie związane z nami podmioty – Członków naszej organizacji, Współpracowników firm tworzących naszą Grupę, naszych Partnerów biznesowych, jak również Rodziny i Przyjaciół, którzy zamierzają nam towarzyszyć.

Wybierzmy się razem w polskie góry

Za nami trudny okres szeregu miesięcy trwania pandemii. Nie tylko w zakresie warunków gospodarczych i biznesowych, w jakich przyszło nam realizować nasze działania, ale – jako wielopodmiotowa Grupa EL-SIGMA – także w zakresie skutków społecznych, w ograniczeniu bezpośrednich kontaktów interpersonalnych, intensywnej pracy w trybie online, redukcji komunikacji mającej wyłącznie charakter zawodowy. Nie zamierzamy się temu biernie przyglądać. Dzięki temu zamierzamy zaktywizować wiele związanych z nami osób, wyznaczyć i pomóc sobie nawzajem zrealizować dalekosiężne i ambitne cele pozazawodowe, odbudować relacje interpersonalne i dać poczucie, że wspólnie – jak zawsze – możemy osiągnąć rezultaty, które trudno osiągnąć samodzielnie.
Do zobaczenia na trasie!

Na czym to polega?

 1. Zapoznaj się z zasadami Programu i je zaakceptuj.
 2. Znajdź towarzystwo do wspólnej podróży.
 3. Zaplanuj wyjazd i trasę.
 4. Wybierz się w góry.
 5. Zrób pamiątkowe zdjęcie na szczycie i/lub zdobądź pieczątkę w książeczce Klubu Zdobywców.
 6. Wyślij nam potwierdzenie.
 7. Powtórz to 28 razy i zostań Zdobywcą!

Zostań zdobywcą

Korona Gór Polski

Korona Gór Polski została powołana w 1997 roku, a tworzy ją 28 najwyższych szczytów wszystkich pasm górskich naszego kraju. Aby zostać jej zdobywcą, trzeba wejść na nie, pokonując na własnych nogach łącznie ponad 30 tysięcy metrów n.p.m.
Chętni do osiągnięcia tego celu powołali 13 grudnia 1997 r. Klub Zdobywców Korony Gór Polski, do którego należy ponad 61 tysięcy miłośników gór. Spośród nich mianem Zdobywcy szczyci się niemal 3 tysiące osób. Jako uczestnik Programu Korona28PL możesz być jednym z nich. Klub Zdobywców KGP zaszczycił nas jako Partner naszego projektu, dlatego skorzystaj z tej możliwości i zarejestruj się na stronie https://kgp.info.pl/akces-do-klubu/, bierz udział w kolejnych górskich spacerach zgodnie z regulaminem https://kgp.info.pl/regulamin-klubu/ i zostań oficjalnym Zdobywcą Korony Gór Polski!

Znajdź towarzyszy podróży

Do wzięcia udziału w Programie Korona28PL nie potrzebujesz niczego poza własną inicjatywą. Możesz wybrać się w trasę samodzielnie, ale najlepiej podróżować w dobrym towarzystwie. Partnerów do wspólnego podróżowania znajdziesz na pewno, nie tylko pytając swoich kolegów i przyjaciół w najbliższym otoczeniu, ale także poprzez ogłoszenie tego w naszej zbiorowości EL-SIGMA na Facebooku: https://www.facebook.com/groups/korona28pl

Jeśli chcesz zdobyć oficjalny tytuł Zdobywcy Korony Gór Polski, który przyznaje Klub Zdobywców, zapoznaj się z regulaminem i zasadami weryfikacji zdobywania szczytów na stronie: www.kgp.info.pl.

Nasze wyprawy

Czekamy na Wasze zdjęcia z nazwami szczytów wraz podawaniem daty wejścia!
Komunikować to możecie poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres: korona28pl@elsigma.pl oraz post w naszej facebookowej grupie: https://www.facebook.com/groups/korona28pl.

Pomocne strony

Grupa
na Facebook'u

Klub Zdobywców
Korony Gór Polskich

Poradnik
GOPR

Wykaz szczytów

Sklep turystyczny RYSA

Patronat

Wspierają nas

Zasady programu

 1. Program Korona28PL nie stanowi imprezy ani usługi turystycznej w rozumieniu ustawy 24.11.2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, a EL–SIGMA Sp. z o.o. nie jest przedsiębiorcą turystycznym, organizatorem turystyki czy agentem turystycznym w rozumieniu w/w ustawy w związku z wdrożeniem Programu.
 2. Uczestnictwo w Programie Korona28PL jest aktywnością w ramach turystyki indywidualnej osób fizycznych uczestniczących w programie.
 3. Wdrożenie Program Korona28PL przez EL–SIGMA Sp. z o.o. stanowi jedynie promocję indywidualnej aktywności turystycznej osób fizycznych, które będą uczestniczyć w Programie.
 4. Uczestnictwo w Programie Korona28PL nie jest sformalizowane i polega na indywidualnej aktywności uczestników, względnie na samoorganizacji poszczególnych uczestników Programu.
 5. Każda osoba fizyczna uczestnicząca w Programie Korona28PL realizuje aktywności w ramach tego programu na własny koszt i własną odpowiedzialność.
 6. EL–SIGMA Sp. z o.o. nie zapewnia w związku z wdrożeniem Programu Korona28PL żadnych świadczeń na rzecz jego uczestników. Dotyczy to zwłaszcza: ubezpieczenia NW oraz usług pilotów wycieczek i przewodnickich w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.
 7. EL–SIGMA Sp. z o.o. zachęca każdego, chcącego uczestniczyć w Programie Korona28PL, do realizacji aktywności w ramach tego Programu z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa przy uwzględnieniu indywidualnych możliwości i stanu zdrowia. EL–SIGMA Sp. z o.o. zachęca do zapoznania się z informacjami z zakresu bezpieczeństwa w górach na dedykowanej stronie http://gopr.org/poradnik/.
 8. Dane osobowe uczestników Programu Korona28PL będą przetwarzane przez EL–SIGMA Sp. z o.o. na zasadzie dobrowolności na podstawie zgody podmiotu tych danych w celu prowadzenia na stronie www.korona28pl rankingu. Wyrażenie zgody polegać będzie na akceptacji w oknie dialogowym, które pojawi się na stronie www.korona28pl. Klauzula informacyjna RODO w związku z przetwarzaniem danych osobowych opublikowana jest na stronie www.korona28pl.

Dane kontaktowe

Zgłoś się